Πρόγραμμα     Εβδομάδος 
   ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΑΣ   
                          ΣΤIΣ ΕΛΕΙΨEIΣ ΜΑΣ
 
   

    ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΠΟΡΕΙ 
    ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΡΗΘΕΙ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ , 
    ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ