ΣΑΒΒΑΤΟ      

      
        ΣΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
  7:50 Όρθρος  Θεία Λειτουργία  
  9:50 Μαγειρική
10:10 Εορτάζοντες  Άγιοι  και Συναξάρι Ημέρας
10:40 Ομιλία
11:50  Παράκληση Τιμίου Σταυρού
12:40  Πατερικά 
13:40  Βυζαντινή Μουσική 
14:30  Ψυχωφελές αφηγήσεις
15:00  Eσπερινος
15:40  Μουσικό διαλ.
16:00  Μικρές Ψυχωφελές αφηγήσεις
16:30 Ομιλία 
17:20 Παράκληση Πανάγιας
18:20 Διάφορα ωφέλημα  / Βυζαν. Υμνοι
19:10  Συναξαρι 
20:00  ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ
20:40 Ομιλία  + Π. Μυτιληναίος
22:00 Βυζαντινή Μουσική  
23:00 Γράμματα Σπουδάματα 
23:45 Διάφορα
          
          ΣΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
00:00 ΟΜΙΛΙΑ.. (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
03:00 Επανάληψης Ημέρας
04:00  Επανάληψης Ημέρας