ΠΕΜΠΤΗ    
  
        ΣΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ

  8:00 Όρθρος  Θεία Λειτουργία 
10:00 Εορτάζοντες  Άγιοι  και Συναξάρι Ημέρας
10:45 Μαγειρική
11:10 Ομιλία
11:50  Παράκληση Αγ Νικολάου
12:30  Ομιλία
13:30 Ψυχωφελές αφηγήσεις /omilia
14:30  Μουσικό διαλ.
15:00 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
15:40  Μουσικό διαλ.
16:00  Ιατρικές Συμβουλές /Διατροφή
16:30 Ομιλία 
17:00 Παράκληση Πανάγιας
18:00 Διάφορα ωφέλημα / Ομιλία
19:00 Συναξάρι Ημέρας  (Επαναληψη από Πρωι)
20:00 ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ
20:40  Κερος της επομένης  ημερας
20:55 Κατήχηση /Λειτουργική Αγωγή
21:40 Βυζαντηνή μουσικη
22:30 Διάφορα / Μικρές Ψυχωφελές αφηγήσεις 
23:00 Ομιλία Επ. Κλήμεντος
23:50 Μουσικό διάλειμμα
24:00 Βραδινό Πρόγραμμα    
          Ευχη της Θεοτόκου           
          ΣΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ

          
          ΣΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
00:00 ΟΜΙΛΙΑ.. (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
03:00 Επανάληψης Ημέρας