Σας καλωσορίζουμε στον Σταθμό του Ορθόδοξη μαρτυρία Ενσταση Αποτείχιση  --  Δεξιά έχουμε αναμετάδοση σε Τοπική ώρα το Ραδιοσταθμό  για Αμερική --  Ελλάδα 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΡΟΝΗΜΑΤΩΝ     --  Πατηστε πανω  -- 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 21,00 ΩΡΑ    =      ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 21,00  ΩΡΑ    =    ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 21,00  ΩΡΑ